Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 16

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS18-1
Nazwa formyDorosły uczeń - Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z osobami dorosłymi - spotkanie 1
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Proces nauczania – uczenia się
Poziom edukacyjny Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele pracujący z osobami dorosłymi.
Cel/cele formyDzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności w pracy z osobami dorosłymi.
Realizowane treści1. Prawidłowości procesu nauczania-uczenia się w odniesieniu do osób dorosłych.
2. Wymiana doświadczeń i zasady wzajemnego udzielania wsparcia.
Sposób realizacjiRegularne spotkania bazujące na wzajemnym otwarciu się na doświadczenia, chęci doświadczania i udzielania wsparcia innym. Istotnym elementem zajęć będzie komponent wiedzowy z zakresu specyfiki procesu nauczania-uczenia się w odniesieniu do osób dorosłych. Dokładne cele oraz treści spotkań zostaną ustalone z grupą na pierwszych zajęciach.
Program formy doskonalenia oparty jest na doświadczeniach zdobytych w trakcie realizacji projektu z Uniwersytetem w Chichester w ramach programu Erasmus plus "Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych - szansa i wyzwanie dla ŚCDN".
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiW ramach sieci współpracy i samokształcenia planowane są 4 spotkania.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl
Powrót do wyników