Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS94
Nazwa formyPromocja placówki oświatowej dla osób dorosłych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele i dyrektorzy szkół dla osób dorosłych.
Cel/cele formyWzbogacenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku placówki oświatowej dla osób doroslych.
Realizowane treści1. Wizerunek zewnętrzny.
2. Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej.
3. Prezentacja oferty szkoły dla dorosłych.
4. Reklama prasowa, radiowa, telewizyjna i internetowa.
5. Public Relations szkoły – budowanie wizerunku.
6. Media Relations, czyli kształtowanie relacji z mediami.
7. Działania promocyjne ŚCDN.

Sposób realizacjiWarsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi.Program kursu uwzględnia nabyte doświadczenia z realizacji międzynarodowego projektu "Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych – szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN".

Warunki ukończenia formyAktywny udział uczestników.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMartyna Głębocka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 120
Email kierownikamartna.glebocka@scdn.pl
Powrót do wyników