Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 6

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS13
Nazwa formyProjekt „Teatralna przygoda” – seminarium „Jak przygotować uczniów do II Konkursu Wiedzy o Teatrze?"
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum
AdresatNauczyciele języka polskiego szkół podstawowych klas V−VIII i klas gimnazjalnych.
Cel/cele formyrozwijanie kompetencji nauczycieli polonistów w zakresie wiedzy o teatrze.
Realizowane treści1. Teatr i dramat w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Wybrane elementy historii teatru oraz dramatu na świecie i w Polsce.
3. Rodzaje lalek teatralnych – budowa i animacja, różnice i podobieństwa.
4. Historia i działalność teatrów w Kielcach.
5. Propozycje internetowych zasobów materiałów edukacyjnych.
6. Organizacja II Konkursu Wiedzy o Teatrze dla uczniów klas V−VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
Sposób realizacji1. Seminarium adresowane jest do nauczycieli, którzy będą przygotowywać uczniów do II Konkursu Wiedzy o Teatrze.
2. Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
3. Przewidywany termin: grudzień 2018 r.
4. Prowadząca: Maria Kinga Orlicz, konsultant ŚCDN w Kielcach.
5. Wykład interaktywny, prezentacja.
6. Szczegółowe informacje na temat etapów Konkursu, literatury oraz przewidywanych nagród zawarte są w odrębnym Regulaminie II Konkursu Wiedzy o Teatrze.
Warunki ukończenia formyUdział w seminarium.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl
Powrót do wyników