Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS066-1-1
Nazwa formyProjekt ŚAMI – Programowanie w języku C++ – szkolenie podstawowe. Moduł 1 - Grupa 1
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatSzkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka C++ w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Środowisko programistyczne Dev-C++.
2. Instrukcje wejścia i wyjścia.
3. Zmienne.
4. Podstawowe typy danych.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.

Szkolenie jest prowadzone metodą blended learningową. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zadania do wykonania, które są następnie sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków 2018/2019 oraz pilotażu wdrożenia usługi Office 365 Education w szkole.

Termin szkolenia: 9.II.2019 godz. 8.30-11.30
Miejsce szkolenia: ŚCDN
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl
Powrót do wyników