Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS070-1-2
Nazwa formyProjekt ŚAMI - Programowanie robotów Lego Mindstorms. Moduł 1 - grupa 2
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele zainteresowani programowaniem robotów.
Cel/cele formyUpowszechnienie nauki programowania wśród nauczycieli. Podniesienie kompetencji nauczycieli w dziedzinie informatyki.
Realizowane treści1. Budowa robota i jego modyfikacja pod kątem realizacji różnych misji.
2. Zapoznanie się z oprogramowaniem Mindstorms EV3 i funkcjami jego elementów.
3. Tworzenie programów przy użyciu bloków działań.
4. Poznanie różnych form importowania programu do robota, jego uruchamianie i sprawdzanie działania.
Sposób realizacjiZajęcia mają formę warsztatów dla nauczycieli, którzy w grupach 3-osobowych będą budować, programować i uruchamiać roboty Lego Mindstorms EV3. Zajęcia odbędą się w pracowni ŚCDN w Kielcach, przy wykorzystaniu sprzętu i wyposażenia placówki.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 14.00-17.00 w sali nr 9 w budynku ŚCDN.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 121
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl
Powrót do wyników