Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 4

Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS065-2-4
Nazwa formyProjekt ŚAMI – Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane. Moduł 2 - Grupa 4
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatSzkolenie adresowane jest głównie do nauczycieli informatyki na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Mogą w nim uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z zaawansowanymi możliwościami wykorzystania programu Scratch w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Przygotowanie zaawansowanych projektów multimedialnych z wykorzystaniem:
– zmiennych i list;
– własnych bloków bez parametrów i z parametrami;
– mechanizmu komunikatów;
– elementów multimedialnych.
2. Nowości w programie Scratch 3.0.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera;
– wykonywanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków 2018/2019 oraz pilotażu wdrożenia usługi Office 365 Education w szkole.

W warsztatach mogą uczestniczyć nauczyciele ze szkół realizujących projekt Świętokrzyska Akademia Młodego Informatyka, którzy ukończyli szkolenia "Projekt ŚAMI – Programowanie w języku Scratch" – Moduł 1, Moduł 2, Moduł 3 oraz "Projekt ŚAMI – Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane" – Moduł 1" lub posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tych szkoleń.

Termin szkolenia:11.IV.2019 godz. 15.00-18.00
Miejsce szkolenia: ŚCDN
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl
Powrót do wyników