Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS030
Nazwa formyInne podejście do sprawności receptywnych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych i podstawowych.
Cel/cele formywypracowanie technik nauczania rozumienia tekstów pisanych i mówionych zgodnie z nowymi wymaganiami podstawy programowej do liceów i techników w tym zakresie.
Realizowane treści1. Zapisy podstawy programowej.
2. Różnice w podejściu do rozumienia tekstów pisanych i mówionych.
3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów.
4. "Stare" zadania i nowe potrzeby.
5. Własne zadania nowego typu.
Sposób realizacjiTermin: 25.03.2020 r.
Miejsce: ŚCDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
1. Analiza adekwatnych zapisów podstawy programowej.
2. Prezentacja różnic w podejściu do rozumienia tekstów.
3. Analiza zadań sprawdzających rozumienie tekstów.
4. Adaptacja "starych" zadań do nowych potrzeb.
5. Tworzenie własnych zadań nowego typu.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli