Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS25
Nazwa formyI Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Historia i wos.
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele historii przygotowujacy uczniów do I Konkursu z Historii w szkole podstawowej.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z regulaminem i harmonogramem konkursu na rok szkolny 2019/2020
Realizowane treści1. Regulamin konkursu i jego harmonogram - komentarz do zapisów głównych.
2. Regulamin przedmiotowy.
3. Rodzaje pytań i ich punktowanie.
4. Przykładowe zadania.
5. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii.
Sposób realizacjiWykład połączony z wymianą doświadczeń.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniu.
UwagiKonferencja odbędzie się w dniu 23.10.2019r. (środa) w godz. 15.00-18.00 w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach ul. Świętego Stanisława Kostki 17.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli