Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS23
Nazwa formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna "Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej"
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Cel/cele formyzapoznanie nauczycieli z podstawą programową z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Realizowane treści1. Założenia nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (liceum i technikum).
2. Rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i w odbiorze tekstów kultury.
3. Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (liceum i technikum).
Sposób realizacjiKonferencja prowadzona będzie metodą wykładu z uwzględnieniem dyskusji.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikMaria Orlicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamaria.orlicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli