Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 24


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS31
Nazwa formyKonferencja przygotowująca nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w liceum i technikum w roku szkolnym 2019/2020
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła ponadgimnazjalna
AdresatNauczyciele biologii w liceach i technikach w województwie świętokrzyskim.
Cel/cele formyPrzedstawienie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum i technikum z biologii.
Realizowane treści1. Charakterystyka nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum i technikum z biologii.
2. Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej z biologii oraz uzasadnienie najważniejszych zmian: zakres podstawowy i zakres rozszerzony.
3. Omówienie warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej z biologii.
4. Dyskusja dotycząca efektywnego wdrażania nowej podstawy programowej z biologii.
5. Prezentacja oferty szkoleniowej ŚCDN związanej z wdrażaniem nowej podstawy programowej z biologii w roku szkolnym 2019/2020.
Sposób realizacjiKonferencja prowadzona będzie z wykorzystaniem metod: wykładu i dyskusji.
Termin: zostanie ustalony


Na konferencję należy zapisać się poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń ŚCDN.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Bracik-Knap
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikakatarzyna.bracik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli