Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS128
Nazwa formyMini Olimpiada Sportowa dla klas trzecich
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do organizacji i przeprowadzenia mini olimpiady klas III .
Realizowane treści1.Idea olimpizmu.
2.Sylwetki wybranych polskich olimpijczyków letnich igrzysk.
3. Wybrane konkurencje mini olimpiady sportowej dla najmłodszych.
Sposób realizacji4 godzinne zajęcia w formie warsztatów.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli