Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWEB036
Nazwa formyWebinarium: Teams - platforma e-learningowa w szkole. Edycja 6
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele różnych przedmiotów ze szkół wdrażających usługę Office 365 Education.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami wykorzystania aplikacji Teams jako szkolnej platformy e-learningowej.
Realizowane treści1. Tworzenie zespołów oraz dodawanie użytkowników.
2. Konfigurowanie notesu zajęć.
3. Udostępnianie plików.
4. Tworzenie kart różnego typu.
5. Kanały tematyczne w zespołach.
6. Tworzenie, udostępnianie i ocena zadań dla uczniów.
7. Prowadzenie wideokonferencji w Teamsach.
Sposób realizacjiSzkolenie przeprowadzone zostanie w 3 częściach:

1. Webinarium, w czasie którego omówiona zostanie aplikacja oraz proces tworzenia odpowiednich zasobów z jej wykorzystaniem. Dla uczestników dostępne będzie nagranie z webinarium (również po jego zakończeniu) - 2 godziny dydaktyczne.

2. Praca samodzielna uczestników szkolenia polegająca na wykonaniu odpowiednich zadań - 4 godziny dydaktyczne.

3. Spotkanie online w formie wideokonferencji, którego celem będzie dyskusja związana z wykonanymi przez uczestników zadaniami - 2 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyObecność na spotkaniach online, wykonanie zadań przewidzianych przez słuchaczy.
UwagiUWAGA:
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli ze szkół, które wdrożyły lub wdrażają usługę OFFICE 365 EDUCATION. Jest to warunek konieczny udziału w szkoleniu. Jeśli szkoła nie ma uruchomionej usługi uczestnik szkolenia nie będzie miał możliwości wykorzystania umiejętności pracy z aplikacją TEAMS.


Szkolenie odbędzie się na platformie Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą mailową.

Termin pierwszej części szkolenia: 7 maja 2020 r., godz. 14.00-15.30
Termin trzeciej części szkolenia: 14 maja 2020 r., godz. 14.00-15.30
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli