Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKBS012
Nazwa formySzkolne Inkubatory Dwujęzyczności w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wdrażających nauczanie dwujęzyczne w placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.
Realizowane treści1. CLIL-owa innowacja pedologiczna na start!
2. Plusy i minusy CLIL-a w mojej szkole – forum dobrych praktyk.
3. Warunki realizacji programu „miękkiego” CLIL.
4. Przykłady metod i technik wykorzystywanych w nauczaniu dwujęzycznym.
5. Oddziały dwujęzyczne w świetle prawa.
6. Testy kompetencji językowych vs. testy predyspozycji językowych.
7. Tworzenie materiałów dwujęzycznych.
8. CLIL-owa, czyli jaka? – analiza wybranych scenariuszy zajęć pod kątem 5C.
9. Tandem nauczycielski na zajęciach dwujęzycznych.
10. Wymiana dobrych praktyk.
11. Opracowanie harmonogramu zajęć otwartych – wizyty studyjne w oddziałach dwujęzycznych w regionie.
12. Karta obserwacji zajęć dwujęzycznych.
Sposób realizacjiPoniżej zakres tematyczny poszczególnych modułów:
Moduł I: zajęcia stacjonarne (8.10.2020 r.)
- CLIL-owa innowacja pedologiczna na start!
- Plusy i minusy CLIL-a w mojej szkole – forum dobrych praktyk.
- Warunki realizacji programu „miękkiego” CLIL.
- Przykłady metod i technik wykorzystywanych w nauczaniu dwujęzycznym.

Moduł II: webinarium (10.12.2020 r.)
- Oddziały dwujęzyczne w świetle prawa.
- Testy kompetencji językowych vs. testy predyspozycji językowych.
- Tworzenie materiałów dwujęzycznych.

Moduł III: webinarium (4.02.2021 r.)
- CLIL-owa, czyli jaka? – analiza wybranych scenariuszy zajęć pod kątem 5C.
- Tandem nauczycielski na zajęciach dwujęzycznych.

Moduł IV: zajęcia stacjonarne (8.04.2021 r.)
- Wymiana dobrych praktyk.
- Opracowanie harmonogramu zajęć otwartych – wizyty studyjne w oddziałach dwujęzycznych w regionie.
- Karta obserwacji zajęć dwujęzycznych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiUdział w proponowanej formie doskonalenia pozwoli zrealizować część wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela: dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego m.in w obszarze "poszerzenia zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych" oraz "opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych (...)".
Uczestnicy warsztatów zostaną automatycznie przypisani do sieci współpracy i samokształcenia: Dwujęzycznie zakręceni.
Działalność sieci będzie ściśle korelowała z tematyką warsztatów stacjonarnych.
Od kwietnia 2021 r. uczestnicy warsztatów i sieci zostaną zaproszeni na lekcje otwarte, których harmonogram zostanie wspólnie opracowany.
W razie pytań prosimy o kontakt:
izabela.krzak@scdn.pl
ewa.witczynska@scdn.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli