Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 3


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP008
Nazwa formyMultimedia w nauczaniu języka angielskiego
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z zasobami i możliwościami otwartych zasobów internetowych w nauce zdalnej.
Realizowane treści1. Metody i techniki nauczania języków obcych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
2. Zdalne nauczanie, czyli TIK w nauczaniu języków obcych.
3. Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych w nauczaniu języków obcych.
4. Motywacja i ocena w pracy zdalnej.
Sposób realizacjiKurs będzie się składał z dwóch modułów stacjonarnych oraz dwóch zajęć e-learningowych na platformie ŚCDN.
Zajęcia stacjonarne będą miały charakter warsztatów praktycznych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Dokonanie wpłaty na konto ŚCDN.
UwagiOferowany przez nas kurs jest formą doskonalenia zawodowego, umożliwiającą realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopni nauczyciela: kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Należą do nich "umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się."
Terminy zajęć:
21.11.2020 r. – zajęcia stacjonarne, godz. 8.30–14.30
03.12.2020 r. – e-learning, godz. 14.30–16.00
12.12.2020 r. – zajęcia stacjonarne, godz. 8.30–14.30
21.12.2020 r. – e-learning, godz. 14.30–16.00
Sala 32.
W razie pytań proszę o kontakt: izabela.krzak@scdn.pl.
WAŻNE!!!
W przypadku rezygnacji po zapisaniu się na kurs, bardzo proszę o niezwłoczne poinformowanie kierownika formy drogą e-mailową z uwagi na duże zainteresowanie kursem. W ten sposób chcemy uniknąć niepotrzebnego blokowania miejsc osobom zainteresowanym.
Cena80 zł
Liczba godzin stacjonarnych16
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli