Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKWSP003-1
Nazwa formyCLILowa szkoła XXI w – wspomaganie szkół i placówek realizujących edukację dwujęzyczną w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne
Rodzaj formyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatPlacówki edukacyjne wdrażające dzialania dwujęzyczne.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy dotyczącej modelu i procedur związanych z wdrażaniem dwujęzyczności. Zaplanowanie działań.
Realizowane treści1. Podstawowe informacje dotyczące edukacji dwujęzycznej.
2. Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania szkoły z oddziałem dwujęzycznym.
3. Przygotowanie szkoły do prowadzenia edukacji dwujęzycznej – diagnoza.
4. Współpraca nauczycieli przedmiotu i języka obcego.
5. Praca na lekcji w odniesieniu do zasady 5C.
6. Materiały dydaktyczne na lekcji dwujęzycznej.
7. Ocenianie.
8. Ewaluacja.
Sposób realizacjiCztery warsztaty stacjonarne obejmujące:
- spotkania z dyrektorem szkoły;
- spotkania z radą pedagogiczną;
- Spotkania z rodzicami.
Cztery zajęcia e-learningowe.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu.
UwagiPo dokonaniu rejestracji, opracowany zostanie indywidualny grafik spotkań z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym.
Koszt udziału szkoły w projekcie zostanie skalkulowany przed podpisaniem umowy dla każdej szkoły indywidualnie.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl
Dodatkowe informacjeSzczegółowe informacje na temat kompleksowego wspomagania szkół i placówek

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli