Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKDP025
Nazwa formyKurs przygotowujący do egzaminu Cambridge FCE
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKurs skierowany jest do osób przystępujących do egzaminu Cambridge FCE z języka angielskiego – wymagany poziom B2.
Cel/cele formyKompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu zdawanego w formie pisemnej i ustnej.
Realizowane treści1. Nauka rozumienia tekstu pisanego (Reading Comprehension).
2. Nauka rozumienia tekstu słuchanego (Listening).
3. Nauka pisania (Writing).
4. Kompleksowa powtórka zagadnień gramatycznych.
5. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
6. Symulacje sytuacji egzaminacyjnych.
7. Powtórzenie i rozbudowanie znajomości wymaganego słownictwa tematycznego.
8. Przygotowanie do egzaminu ustnego (Speaking).
Sposób realizacjiPodczas zajęć prowadzący pracuje ze słuchaczami nad poszczególnymi kompetencjami egzaminacyjnymi (Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking) na podstawie podręcznika, materiałów własnych oraz materiałów interaktywnych.
Warunki ukończenia formy80% obecności.
Wynik testu końcowego wyższy niż 65%.
UwagiZajęcia w grupach do 13 osób.
Terminarz zjazdów podany zostanie w drugiej połowie września, po uprzednim ustaleniu kalendarium zjazdów z uczestnikami.
Oprócz warsztatów stacjonarnych, kurs realizowany będzie także w formie zdalnej.
Termin wpłaty I raty do dnia 17.11.2020 r. minimum 200 zł, istnieje również możliwość wpłaty całościowej.
Harmonogram spotkań stacjonarnych:
24–25.10.2020 r.
14–15.11.2020 r.
5–6.12.2020 r.
9–10.01.2021 r.
20–21.02.2021 r.
13–14.03.2021 r.
W razie pytań proszę o kontakt: izabela.krzak@scdn.pl.
W przypadku rezygnacji po zapisaniu się na kurs, bardzo proszę o niezwłoczne poinformowanie kierownika formy drogą e-mailową z uwagi na duże zainteresowanie kursem. W ten sposób chcemy uniknąć niepotrzebnego blokowania miejsc osobom zainteresowanym.
Cena408 zł
Liczba godzin stacjonarnych90
Liczba godzin e-learningowych30
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli