Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP006
Nazwa formyOrganizacja doradztwa zawodowego w szkole – od programu do ewaluacji, zadania dla nauczycieli
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatRady pedagogiczne.
Cel/cele formyNauczyciele szkół i placówek nabędą umiejętności związane z planowaniem i organizacją doradztwa zawodowego w szkole.
Realizowane treści1. Doradztwo zawodowe w przepisach prawa.
2. Organizacja WSDZ.
3. Program doradztwa zawodowego.
4. Rola nauczycieli i doradcy zawodowego w organizacji i realizacji doradztwa zawodowego w szkole.
Sposób realizacjiWarsztat w szkole:
– szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi
lub
Webinarium:
– praca metodą wykładu konwersatoryjnego
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w formie.
UwagiWarsztat w szkole – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
lub
Webinarium – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne, realizowane w czasie dwóch spotkań on-line.

Webinarium możne być zorganizowane na platformie TEAMS lub na na platformie edukacyjnej, na której pracuje szkoła.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli