Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKKP02
Nazwa formyKurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Rodzaj formyKurs kwalifikacyjny lub dający uprawnienia
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zajmujący stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu lub osoby niebędące nauczycielami.
Cel/cele formyZdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Realizowane treści1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu.
2. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu.
3. Obserwacje zajęć.
Sposób realizacjiZajęcia organizowane będą w formie trzydniowych zjazdów: piątek (4 godziny dydaktyczne, 15.00–18.00), sobota (8 godzin dydaktycznych), niedziela (8 godzin dydaktycznych) i prowadzone będą metodami aktywizującymi.
Program przewiduje także 20 godzin obserwacji zajęć odbywających się w wytypowanych przez organizatora szkołach lub placówkach (placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych lub centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego). Obserwacje zajęć, zgodnie z zaleceniem programu ramowego, prowadzone będą w formie ćwiczeń laboratoryjnych w grupach maksymalnie 4-osobowych.
Program kursu został opracowany w oparciu o "Ramowy program MEN", Departament Kształcenia Nauczycieli: Warszawa 1993 r.
Warunki ukończenia formyObecność na co najmniej 90% zajęć teoretycznych w ramach 130 godzin dydaktycznych oraz 100% zajęć praktycznych w ramach 20 godzin zajęć dydaktycznych.
UwagiCena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych150
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli