Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP007
Nazwa formyWspieranie wieloaspektowego rozwoju uczniów poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Proces nauczania – uczenia się
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Cel/cele formyZwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarach związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych
Realizowane treści1. Kształtowanie odpowiedzialności za uczenie się i własny rozwój.
2. Wiedza, umiejętności i postawy ważne w perspektywie uczenia się przez całe życie.
3. Kompetencje kluczowe jako obszar działań ponadprzedmiotowych w pracy nauczyciela.
4.Teorie uczenia się a rozwijanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych u uczniów.
Sposób realizacjiWarsztat w szkole:
– szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi
Webinarium:
– praca metodą wykładu konwersatoryjnego
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu.
UwagiWarsztat w szkole – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
lub
Webinarium – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne podzielone na dwa spotkania on-line

Webinarium możne być zorganizowane na platformie TEAMS lub na na platformie edukacyjnej, na której pracuje szkoła.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli