Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS011
Nazwa formyStacja docelowa: egzamin ósmoklasisty
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych klas IV–VIII szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWsparcie metodyczne dla nauczycieli języków obcych klas IV–VIII szkoły podstawowej. Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
Realizowane treści1. Psychologiczne i neurolingwistyczne uwarunkowania nastolatków.
2. Podstawa programowa a planowanie lekcji stacjonarnych i zdalnych.
3. Autonomia ucznia: procesy myślowe wyższego rzędu.
4. Autonomia ucznia: metody aktywizujące.
5. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Sposób realizacjiProjekt skierowany jest do 20 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego (1–2 nauczycieli z jednej szkoły)
Moduł I – Czego i po co uczymy?
1. Podstawa programowa a planowanie lekcji stacjonarnej i zdalnej – seminarium otwierające projekt 24.09.2020 r.
2. e-learning: Podsumowanie modułu I
Moduł II – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
1. Środki językowe + przetwarzanie – webinarium 21.10.2020 r.
2. Sprawności receptywne (słuchanie i czytanie) + przetwarzanie – webinarium 18.11.2020 r.
3. Sprawności produktywne (pisanie, mówienie, reagowanie) + przetwarzanie – webinarium 9.12.2020 r.
4. Powtarzanie materiału przed egzaminem – webinarium 13.01.2021 r.
5. e-learning: Podsumowanie modułu II.
Moduł III – Z kim mamy do czynienia? Psychologiczne i neurolingwistyczne uwarunkowania nastolatków.
1. Jak funkcjonuje mózg współczesnego nastolatka? 27.01.2020 r.
2. Jak wykorzystać inteligencje wielorakie? – webinarium 10.02.2021 r.
3. Jak i czym zainteresować nastolatka? Nauczanie zdalne dla nastolatków – webinarium 3.03.2021 r.
4. e-learning: Podsumowanie modułu III.
Moduł IV
1. Autonomia ucznia: gęsi czy lisy? – warsztaty stacjonarne 30.03.2021 r.
2. e-learning: Podsumowanie modułu IV.
Moduł V
1. Autonomia ucznia: zrób to sam – warsztaty stacjonarne 28. 04. 2021 r.
2. e-learning: Podsumowanie modułu V.
Rozdanie certyfikatów Semafor Edukacyjny 12.05.2021 r.


Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach, webinariach i e-learningu. Szkoły otrzymują certyfikat Semafor Edukacyjny
UwagiWszystkie zajęcia mogą być realizowane zdalnie, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych34
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli