Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 22


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS012
Nazwa formyDroga do Matury 2023
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkół ponadpodstawowych
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z założeniami matury 2023.
Realizowane treściTreści:
1. Zapoznanie z nowym informatorem maturalnym (wymagania, efekty kształcenia dotyczące różnych sprawności językowych).
2. Matura 2015 versus 2023 – o czym warto pamiętać.
3. Zdalne nauczanie w klasie maturalnej.
4. Narzędziownik nauczyciela klasy maturalnej w zdalnym nauczaniu.
5. Jak analizować wyniki maturalne swoich uczniów?
6. Know how czyli analiza wyników maturalnych a motywacja.
7. LOTS i HOTS w sprawnościach receptywnych i produktywnych.
8. Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych w doskonaleniu receptywnych i produktywnych maturzysty 2023.
Sposób realizacjiProjekt będzie miał charakter modułowy.
Moduł I: seminarium stacjonarne – 5 października 2020 r. – 4 godziny dydaktyczne.
- Podstawa programowa a Matura 2023.
- Informator 2023 – wyzwania n-li szkół ponadpodstawowych.
- 2015 versus 2023 – o czym warto pamiętać.
- Zdalne nauczanie w klasie maturalnej.
Moduł II: zajęcia e-learningowe na platformie ŚCDN – październik 2020 r. – 2 godziny dydaktyczne.
- Narzędziownik nauczyciela klasy maturalnej w zdalnym nauczaniu.
Moduł III: webinarium – listopad 2020 r. – 4 godziny dydaktyczne.
- Jak analizować wyniki maturalne swoich uczniów?
Moduł IV: zajęcia e-learningowe na platformie ŚCDN – grudzień 2020 r. – 2 godziny dydaktyczne.
- Know how czyli analiza wyników maturalnych a motywacja.
Moduł V: webinarium – styczeń 2021 r. – 4 godziny dydaktyczne.
- LOTS i HOTS w sprawnościach receptywnych i produktywnych.
Moduł VI: zajęcia e-learningowe na platformie ŚCDN – luty 2021 r. – 2 godziny dydaktyczne.
- Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych w doskonaleniu receptywnych i produktywnych maturzysty 2023.
Moduł VII: konferencja podsumowująca projekt, podczas której nauczyciele otrzymają zaświadczenia, a szkoły – certyfikaty Aktywnej Szkoły – marzec 2021 r. – 4 godziny dydaktyczne.

Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach
UwagiProjekt skierowany jest do 20 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Po zakwalifikowaniu szkoły przesyłane są zgłoszenia indywidualne 2 nauczycieli ze szkoły (ang.+ niem.).
Uczestnicy będą musieli wziąć udział w zajęciach,a by otrzymać potwierdzenie.
Szkoła, których nauczyciele (nauczyciel) będą (będzie) brali (brał) udział w projekcie otrzyma Certyfikat Aktywnej Szkoły.
Udział w projekcie może pomóc każdemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych14
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli