Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 8


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS013
Nazwa formyCreative Primary Teachers – praca z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym. Moduł I.
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyUrozmaicenie warsztatu pracy nauczyciela anglisty na I etapie edukacyjnym w kontekście pracy z uczniem zdolnym.
Realizowane treściZdalne nauczanie w pracy z uczniem zdolnym na I etapie edukacyjnym.
Let's join the game! – czyli o gamifikacji i storytellingu w zdalnym nauczaniu na I etapie edukacyjnym.
Kursy i konkursy w świetle motywacji i samooceny ucznia w klasach I–III.
Sposób realizacjiProponowana forma doskonalenia realizowana będzie w formie:
Moduł I
- zajęcia stacjonarne – 13.10.2020 r.
- zajęcia e-learningowe na platformie szkoleniowej ŚCDN 18.11.2020 r.

Warunki ukończenia formyUdział we wszystkich modułach szkolenia. Przesłanie prezentacji podsumowująej pracę w sieci.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli