Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKMS001-3
Nazwa formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych – powiat kielecki
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych z powiatu kieleckiego.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z najnowszymi trendami w zakresie nauczania języków obcych.
Realizowane treści1. Motywacja na lekcjach języka angielskiego podczas nauki zdalnej.
2. Pomysł na innowację – nauczanie dwujęzyczne.
3. Nowe wyzwania – Matura 2023.
Sposób realizacjiKonferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych z powiatu kieleckiego odbędzie się 23 września 2020 r., w godzinach 14.30–17.30 w siedzibie ŚCDN, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Konferencja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Konferencja będzie prowadzona przez nauczycieli konsultantów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w zajęciach.
UwagiIstnieje możliwość zorganizowania konferencji metodycznej w formie w webinarium, jeżeli osoby, które zalogują się, wyrażą chęć przeprowadzenia takich zajęć.
Ostatnia część konferencji będzie przeznaczona dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami w egzaminie maturalnym, które będą obowiązywały od 2023 r.
Udział w konferencji może pomóc każdemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli