Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP009
Nazwa formyFonetyka języka angielskiego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, którzy uczą bądź mają uczyć języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I–III szkoły podstawowej.
Cel/cele formyDoskonalenie wymowy języka angielskiego nauczycieli uczących w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.
Realizowane treści1. Wymowa samogłosek angielskich (porównanie z samogłoskami polskimi).
2. Wymowa spółgłosek angielskich (porównanie ze spółgłoskami polskimi).
3. Wymowa dyftongów.
4. Akcenty wyrazowe i zdaniowe.
5. Intonacja.
6. Tongue-twisters.
7. Czytanie na głos.
Sposób realizacjiW trakcie zajęć:
- uczestnicy poznają najciekawsze strony internetowe z materiałami do samokształcenia w zakresie wymowy języka angielskiego;
- uczestnicy zapoznają się z dialektami w języku angielskim;
- nauczyciele opracują własne scenariusze lekcji lub fragmentów lekcji dotyczące nauki wymowy w języku angielskim w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy:1–3).
Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez nauczycieli konsultantów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Termin realizacji: wrzesień - październik 2020 r.
Kurs będzie składał się z jednego 6-godzinnego i dwóch 5-godzinnych modułów stacjonarnych,po których będą odbywać się konsultacje e-learningowe na platformie ŚCDN Kielce (3 po 2 godziny dydaktyczne).
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach stacjonarnych oraz e-learningowych.
Dokonanie wpłaty na konto ŚCDN Kielce.
UwagiUdział w zajęciach może pomóc każdemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego w realizacji planu rozwoju zawodowego.

Cena85 zł
Liczba godzin stacjonarnych16
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli