Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP010
Nazwa formyMotywacja na lekcjach języka angielskiego
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do wspierania ucznia w drodze do sukcesu językowego na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie dojrzałości.
Realizowane treściTreści kursu:
Moduł I – Kreatywność a skuteczność nauczania języka angielskiego w nauczaniu stacjonarnym oraz zdalnym.
Moduł II – Kreatywne nauczanie słownictwa i gramatyki na lekcji języka angielskiego.
Moduł III – Motywowanie w nauczaniu umiejętności receptywnych.
Moduł IV – Kreatywne nauczanie pisania i mówienia.
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz wzbogacanie słownictwa, umiejętności gramatycznych na lekcjach języka obcego, uwzględniając zainteresowania nastolatków w celu odnalezienia właściwego klucza do motywowania uczniów.
Sposób realizacji20-godzinny kurs doskonalący mający na celu przygotowanie nauczycieli do wspierania ucznia w drodze do sukcesu językowego, np. na egzaminie dojrzałości, poprzez dobór odpowiednich sposobów prezentowania i ćwiczenia nowych struktur językowych oraz zaangażowania uczniów w proces nauczania.
Zajęcia będą się odbywać w formie stacjonarnej oraz zdalnej na platformie e-learningowej ŚCDN w Kielcach. Nauczyciele zapoznają się z interesującymi pomysłami, które zainspirują ich do pracy z młodzieżą. Będą mogli skorzystać z materiałów wypracowanych przez nauczycieli konsultantów i ekspertów zewnętrznych, jak również z materiałów wypracowanych przez innych nauczycieli podczas warsztatów, które będą zamieszczone na platformie e-learningowej.
Moduł I
Warsztat, zajęcia stacjonarne – październik 2020 r. – 3h;
Zajęcia e-learningowe na platformie – październik 2020 r. – 2h.
Moduł II
Webinarium – listopad 2020 r. – 3h;
Zajęcia e-learningowe na platformie – listopad 2020 r. – 2h.
Moduł III
Webinarium – grudzień 2020 r. – 3h;
Zajęcia e-learningowe na platformie – styczeń 2021 r. – 2h.
Moduł IV
Warsztat w ŚCDN w Kielcach – luty 2021 r. – 3h;
Zajęcia e-learningowe – marzec 2021 r. – 2h.
Praktyczne wskazówki metodyczne, które sprawią, że lekcja języka obcego/angielskiego stanie się efektywna i atrakcyjna, a uczniowie będą w niej chętnie uczestniczyć.


Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiNauczyciele, którzy ukończą ten kurs otrzymają zaświadczenie.
Udział w zajęciach może pomóc każdemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego w realizacji planu rozwoju zawodowego.

Cena43 zł
Liczba godzin stacjonarnych6
Liczba godzin e-learningowych14
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli