Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP011
Nazwa formyKonwersatorium: Mówimy po angielsku
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele pragnący doskonalić sprawność mówienia w języku angielskim.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie. Wspomaganie nauczycieli przygotowujących się do egzaminów na certyfikaty językowe na różnych poziomach.
Realizowane treści1. Reagowanie w sytuacjach dnia codziennego.
2. Komunikacja w sytuacjach zawodowych.
3. Wyrażanie upodobań.
4. Wyrażanie opinii i ustosunkowanie się do opinii innych osób.
5. Argumentowanie za i przeciw.
6. Relacjonowanie wydarzeń.
7. Opisywanie osób, miejsc, przedmiotów.
8. Ćwiczenie technik egzaminacyjnych.
Sposób realizacjiKurs rozpoczyna się we wrześniu 2020 r. a kończy w maju 2021 r. Zajęcia realizowane będą podczas 15 spotkań stacjonarnych i 45 spotkań zdalnych. Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w soboty i niedziele po 6 godzin lekcyjnych, jeden weekend w miesiącu. Zajęcia zdalne odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
Planowane terminy zajęć stacjonarnych:
26–27.09.2020 r.
7–8.11.2020 r.
12–13.12.2020 r.
16–17.01.20201 r.
6–7.02.2021 r.
6–7.03.2021 r.
10–11.04.2021 r.
8.05.2021 r.
Warunki ukończenia formy1. Uczestnictwo w kursie.
2. Wniesienie opłaty za kurs.
Cena603 zł
Liczba godzin stacjonarnych90
Liczba godzin e-learningowych90
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli