Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS015
Nazwa formyZdalne nauczanie języka angielskiego
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka angielskiego.
Cel/cele formyWsparcie narzędziowe i metodyczne nauczycieli języka angielskiego w zakresie zdalnego nauczania.
Realizowane treści1. Organizacja zdalnego nauczania.
2. Narzędzia zdalnego nauczania.
3. Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu.
4. Ocenianie w nauczaniu zdalnym.
Sposób realizacjiZdalne nauczanie języka angielskiego
Moduł I
Organizacja i narzędzia zdalnego nauczania – warsztaty 7.10.2020 r.
1. Nauczanie asynchroniczne.
2. Nauczanie synchroniczne.
3. Zastosowanie narzędzi ITC.
e-learning:
Praktyczne zastosowanie narzędzi ITC.
Moduł II
Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu – planowanie lekcji zdalnej – webinarium – 4.11.2020 r.
1. Określenie i formułowanie celów lekcji.
2. Dobór materiałów.
3. Prezentacja nowych treści.
4. Pozostałe etapy lekcji.
5. Zadanie domowe.
e-learning:
Prezentacja scenariuszy lekcji zdalnych
Moduł III
Realizacja podstawy programowej w zdalnym nauczaniu – rozkład materiału – warsztaty
2.12.2020 r.
1. Wybór narzędzi.
2. Dostosowanie treści, materiałów i metod nauczania do narzędzi.
3. Konstrukcja rozkładu materiału.
e-learning:
Prezentacja rozkładów materiału do nauczania zdalnego
Moduł IV
Ocenianie w nauczaniu zdalnym – webinarium 20.01.2020 r.
1. Udzielanie informacji zwrotnej.
2. System oceniania.
3. Kryteria oceny.
4. Ocenianie sumujące.
e-learning
Prezentacja sposobów oceniania.
Warunki ukończenia formy1. Uczestnictwo w zajęciach.
2. Sporządzenie scenariusza lekcji zdalnej.
3. Sporządzenie rozkładu materiału do nauczania zdalnego.
UwagiWszystkie zajęcia mogą być realizowane zdalnie, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikEwa Witczyńska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaewa.witczynska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli