Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP022
Nazwa formyInterwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni wszystkich typów szkół i placówek; wychowawcy pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych.
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do podejmowania skutecznych interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci.
Realizowane treści1. Wprowadzenie w tematykę interwencji prawnej i psychologicznej.
2. Rozmowa interwencyjna z dzieckiem.
3. Rozmowa z rodzicem niekrzywdzącym na temat podejrzenia krzywdzenia dziecka.
4. Podejmowanie interwencji prawnej w zakresie obowiązującym pracowników placówek oświatowych.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone w formie wykładu z elementami ćwiczeń.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiProwadzący zajęcia: Daniel Mróz – pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, autor publikacji MCPS w Warszawie na temat procedur przeciwdziałania przemocy, trener, członek sieci przeciwdziałania krzywdzenia dzieci "Chronimy Dzieci" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach krajowego programu "Bezpieczna Szkoła", Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES oraz Prezes Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS. Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie, członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek założyciel i działacz ogólnopolskiego ruchu Mężczyźni Przeciw Przemocy. Na co dzień prowadzi szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, pracy z rodziną i dziećmi.

Planowany termin: marzec 2021 r.
Cena195 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli