Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP023
Nazwa formyWarsztat rozwoju osobistego nauczyciela
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego – wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym.
Cel/cele formyRozpoznanie własnych możliwości i ograniczeń, schematów i motywów działania, postrzegania siebie i innych w oparciu o analizę transakcyjną.
Realizowane treści1. Zapoznanie z teorią analizy transakcyjnej (AT) oraz z jej kluczowymi pojęciami: funkcjonalny i strukturalny model osobowości człowieka, rodzaje relacji międzyludzkich, gier oraz skryptów.
2. Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu metody AT w kontekście rozwoju osobistego.
3. Możliwości zastosowania teorii AT w kontaktach międzyludzkich.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone w formie warsztatu z elementami wykładu interaktywnego.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiProponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi odkrywanie w sobie nowych możliwości, przełamywanie ograniczeń, pogłębianie wiedzy interpersonalnej i emocjonalnej, polepszenie relacji z innymi ludźmi poprzez podniesienie samooceny.
Zajęcia poprowadzi profesjonalny psychoterapeuta, który w oparciu o analizę transakcyjną pokaże, jak możemy stawić czoła swoim ograniczeniom i lękom, a tym samym poprawić jakość swojego życia, odczuwania oraz bycia z drugim człowiekiem. Zatrzymaj się i przyjrzyj sobie, swoim potrzebom, wyborom, reakcjom! Poznaj siebie! Odkryj niewykorzystany własny potencjał!
Czas poświęcony sobie z pewnością zaprocentuje w jakości relacji w życiu osobistym i zawodowym.
Zajęcia prowadzi Ewa Maj – psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoterapii Gestalt, na co dzień nauczyciel wychowawca, pracuje z uczniami niepełnosprawnymi.

Koszt szkolenia: 80 zł

Termin szkolenia: kwiecień 2021 r.
Cena95 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli