Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP009
Nazwa formyWypalenie zawodowe nauczycieli – jak dbać o zdrowie psychiczne w szkole?
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta dla rad pedagogicznych
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego.
Cel/cele formyWyposażenie nauczyciela w wiedzę na temat przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.
Realizowane treści1. Wypalenie zawodowe – definicje i objawy.
2. Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli.
3. Etapy rozwoju syndromu wypalenia zawodowego.
4. Możliwe skutki wypalenia zawodowego.
5. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli – działania indywidualne i zespołowe.
Sposób realizacjiZajęcia mają charakter seminaryjny i zakładają aktywny udział uczestników.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiCena rady pedagogicznej zostanie skalkulowana dla każdej szkoły indywidualnie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie webinarium (2 x 90 minut).

Planowany termin realizacji: IX.2020–VI.2021 – do uzgodnienia.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli