Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS008
Nazwa formyProblematyka samookaleczeń w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, psychologowie, pedagodzy szkolni oraz wszyscy zainteresowani.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy uczestników na temat przyczyn, objawów i konsekwencji samookaleczeń w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Realizowane treści1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
2. Klimat szkoły a zdrowie psychiczne ucznia.
3. Zachowania autoagresywne.
4. Samookaleczenia – wskazówki do pracy.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone wykładowo z elementami ćwiczeń oraz aktywnym udziałem uczestników.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin realizacji: styczeń 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli