Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS006-1
Nazwa formyIdentyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część I. Rodzaje i formy krzywdzenia
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek.
Cel/cele formyPrzekazanie wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy.
Realizowane treści1. Rodzaje i formy krzywdzenia dzieci.
2. Problem krzywdzenia dzieci – charakterystyka i skala zjawiska.
3. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
4. Obraz dziecka krzywdzonego.
Sposób realizacjiSzkolenie realizowane jest na podstawie programu szkoleń realizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Chronimy Dzieci. Zajęcia poprowadzą trenerki programu: Marzanna Kostecka-Biskupska, Agnieszka Salwa.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiPlanowany termin szkolenia stacjonarnego – grudzień 2020 r.

Temat ten może również zostać zrealizowany jako szkolenie dla rady pedagogicznej w formie wyjazdowej w placówce zamawiającej szkolenie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli