Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS006-2
Nazwa formyIdentyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci. Część II. Ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinie
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół i placówek.
Cel/cele formyWypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych krzywdzeniem.
Realizowane treści1. Ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinie.
2. Trudności profesjonalisty w rozmowie z dzieckiem.
3. Warunki i zasady kontaktu z dzieckiem.
4. Wprowadzenie do podejmowanie interwencji w przypadku podejrzeń przemocy wobec dziecka.
Sposób realizacjiSzkolenie realizowane jest na podstawie programu szkoleń realizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu Chronimy Dzieci. Zajęcia poprowadzą trenerki programu: Marzanna Kostecka-Biskupska, Agnieszka Salwa.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest udział w I części szkolenia dotyczącej rodzajów oraz form krzywdzenia.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiPlanowany termin szkolenia stacjonarnego – styczeń 2021 r.

Temat ten może również zostać zrealizowany jako szkolenie dla rady pedagogicznej w formie wyjazdowej w placówce zamawiającej szkolenie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli