Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS009
Nazwa formyKonferencja – II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele geografii przygotowujący uczniów szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie z Geografii.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu z geografii. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania geograficzne.
Realizowane treściCzęść I - warsztaty: "zaTIKowana geografia” - wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu:
1. prezentacja multimedialnej platformy Meridian Prime;
2. przykład lekcji z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu geografii;
3. realizacja zadań na platformie Meridian Prime.
Część II - II Wojewódzki Konkurs z Geografii:
1. Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.
2. Zakres wymagań zawarty w Regulaminie przedmiotowym.
3. Przykładowe zadania konkursowe.
4. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii (platforma e-learningowa).
5. Sprawy różne.
Sposób realizacjiKonferencja odbędzie się w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Termin: 1 października 2020 r., godz. 15.00–18.00.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiLiczba miejsc jest ograniczona ze względu na obowiązujące wymogi sanitarne. W przypadku braku wolnych miejsc, zainteresowani nauczyciele proszeni są o kontakt z kierownikiem formy: ewa.kwiecien@scdn.pl.
Część I - w formie warsztatowej dotycząca poznania funkcjonalności multimedialnej platformy edukacyjnej Meridian Prime będzie prowadzona przez przedstawiciela wydawnictwa i odbędzie się w pracowni komputerowej. Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały, certyfikat uczestnictwa oraz 3-miesięczny, bezpłatny i bez żadnych zobowiązań dostęp do Platformy Multimedialnej Meridian Prime.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli