Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS018
Nazwa formyII Wojewódzki Konkurs z Geografii – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele geografii przygotowujący uczniów szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie z Geografii.
Cel/cele formyDoskonalenie form i metod pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym i zainteresowanym zagadnieniami geograficznymi. Wymiana doświadczeń.
Realizowane treści1. II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych.
2. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, linki do cennych źródeł informacji).
3. Dzielenie się własnym doświadczeniem (m.in. przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem uzdolnionym).
Sposób realizacjiProponowana forma doskonalenia jest formą wspomagania nauczycieli geografii, a także szkół w zakresie efektywnej pracy z uczniami o uzdolnieniach geograficznych. Zakłada aktywność nauczycieli w zakresie (współ)tworzenia materiałów dydaktycznych, udział w forach dyskusyjnych, opisy przykładów dobrych praktyk w obszarze pracy z młodymi geografami.

W ramach sieci zostaną zorganizowane:
- konferencja przedmiotowo-metodyczna: I Wojewódzki konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych - omówienie Regulaminu ogólnego i Regulaminu Przedmiotowego (01.10.2020 r., w godz. 15.00-18.00);
- zajęcia e-learningowe - omówienie I etapu konkursu - komunikacja na platformie ŚCDN (23.11.2020, w godz. 14.00-15.30);
- zajęcia e-learningowe - omówienie II etapu konkursu - komunikacja na platformie ŚCDN (29.01.2021, w godz. 14.00-15.30);
- zajęcia e-learningowe - omówienie III etapu konkursu - komunikacja na platformie ŚCDN (14.04.2021, w godz. 14.00-15.30).
Warunki ukończenia formyWykonanie zadań na platformie e-learningowej:
– przesłanie propozycji autorskich zadań na wszystkie trzy etapy konkursu;
– zabranie głosu podczas zajęć e-learningowych po każdym etapie konkursu;
– zabranie głosu na forum;
– uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Liczba godzin e-learningowych10
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli