Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 2


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE017
Nazwa formyTworzenie testów online z geografii
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami aplikacji Google Forms i Testportal do tworzenia testów online z geografii.
Realizowane treści1. Tworzenie testów w aplikacje Google Forms:
– wykorzystanie różnych typów zadań;
– udostępnianie testu uczniom;
– ocenianie zadań otwartych;
– przekazywanie informacji zwrotnych uczniom;
– "zamykanie" testu;
– wyniki uczniów i statystyki testu.
2. Tworzenie testów w aplikacji Testportal:
– wykorzystanie różnych typów zadań;
– zastosowanie technologii "uczciwy rozwiązujący";
- określanie parametrów czasowych testu;
- udostępnianie testu uczniom;
- ocenianie zadań otwartych;
- przekazywanie informacji zwrotnych uczniom;
- wyniki uczniów i statystyki testu.
Sposób realizacjiKurs przeprowadzony zostanie w 4 częściach:
1. Webinarium (szkolenie online), w czasie którego omówiona zostanie aplikacja Google Forms do tworzenia testów online. Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne.
2. Praca samodzielna uczestników szkolenia – utworzenie przykładowego testu w aplikacji Google Forms. Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne.
3. Webinarium (szkolenie online), w czasie którego omówiona zostanie aplikacja Testportal do tworzenia testów online. Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne.
4. Praca samodzielna uczestników szkolenia – utworzenie przykładowego testu w aplikacji Testportal. Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyObecność na spotkaniach online, wykonanie zaplanowanych zadań przez uczestników.
UwagiSzkolenie zorganizowane zostanie z wykorzystaniem platform e-learningowych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Informacja o sposobie dołączenia do webinarium (szkolenia online) zostanie przekazana drogą e-mailową dzień przed zajęciami do osób zapisanych na szkolenie.
Terminy:
Część 1. 10 września 2020 r., w godz. 17.30–19.00.
Część 2. wykonanie zadania nr 1 – do 16 września 2020 r.
Część 3. 17 września 2020 r., w godz. 17.30–19.00.
Część 4. wykonanie zadania nr 2 – do 24 września 2020 r.
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli