Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 2


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS016
Nazwa formyTworzenie testów online z geografii
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyZapoznanie z możliwościami aplikacji Google Forms i Testportal do tworzenia testów online z geografii.
Realizowane treści1. Tworzenie testów w aplikacje Google Forms:
– wykorzystanie różnych typów zadań;
– udostępnianie testu uczniom;
– ocenianie zadań otwartych;
– przekazywanie informacji zwrotnych uczniom;
– "zamykanie" testu;
- wyniki uczniów i statystyki testu.
2. Tworzenie testów w aplikacji Testportal:
– wykorzystanie różnych typów zadań;
– zastosowanie technologii "uczciwy rozwiązujący";
– określanie parametrów czasowych testu;
– udostępnianie testu uczniom;
– ocenianie zadań otwartych;
– przekazywanie informacji zwrotnych uczniom;
– wyniki uczniów i statystyki testu.
Sposób realizacjiSzkolenie przeprowadzone zostanie w 2 częściach:
Część 1. Warsztaty stacjonarne, w czasie których uczestnicy praktycznie poznają aplikacje: Google Forms oraz Testportal do tworzenia testów online – 4 godz. dydaktyczne.
Część 2. Zajęcia e-learningowe – praca samodzielna uczestników szkolenia – utworzenie przykładowych testów w aplikacjach: Google Forms oraz Testportal – 4 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formy– Udział w warsztatach stacjonarnych.
– Udział w zajęciach e-learningowych.
– Wykonanie i przesłanie na platformę e-learningową zadań: opracowanego testu w aplikacji Google Forms oraz opracowanie przykładowego testu w aplikacji Testportal.
UwagiTermin kursu zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Warsztaty stacjonarne odbędą się w pracowni komputerowej ŚCDN, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, Kielce, sala nr 43.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli