Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 2


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS015
Nazwa formyKonstruowanie i modyfikowanie programu nauczania zawodu w świetle zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodzie
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów zawodowych.
Cel/cele formyZapoznanie ze zmianami w podstawie programowej. Stworzenie programów nauczania w zawodach.
Realizowane treści1. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, a program nauczania zawodu – omówienie zasad opracowania programu nauczania w zawodzie.
2. Przedmiotowy program nauczania zawodu – metodologia opracowania przedmiotowego programu nauczania w zawodzie o strukturze spiralnej.
3. Modułowy program nauczania zawodu.
Sposób realizacjiWarsztat z elementami wykładu.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo.
UwagiData zajęć: 24.09.2020 r. godz.14.45–17.45.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli