Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE007
Nazwa formyNarzędzia wspierające zdalna pracę.
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel-wychowawca, pracujący z uczniami zdalnie lub metodą hybrydową, tworzący e-formularze, e- sprawdziany, ankiety.
Cel/cele formyNabycie umiejętności korzystania z narzędzi do pracy zdalnej lub metodą hybrydową oraz tworzenia formularzy, ankiet, sprawdzianów.
Realizowane treści1. Teams w szkole.
2. Przygotowanie ankiet w usłudze Forms.
2. Tworzenie i udostępnianie sprawdzianów w testportal.pl
Sposób realizacjiWebinarium oraz e-learning, w czasie których omówione zostaną najpopularniejsze narzędzia do pracy z uczniami zdalnie lub metodą hybrydową oraz narzędzia do tworzenia e-formularzy i proces przygotowania odpowiednich zasobów z ich wykorzystaniem.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo.
UwagiZajęcia mogą odbyć się w formie kursu e-learningowego lub jedynie webinarium. Forma zostanie ustalona i dopasowana do indywidualnych potrzeb grup szkoleniowych.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli