Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB021
Nazwa formyTworzenie testów online z chemii
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele chemii i przedmiotów przyrodniczych we wszystkich typach szkół.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela pracującego stacjonarnie i zdalnie.
Realizowane treści1. Prezentacja przykładowych testów opracowanych w aplikacji testportal.pl
2. Tworzenie i udostępnianie testu.
3. Ocenianie zadań otwartych i udostępnianie wyników uczniom.
4. Przeglądanie wyników i statystyki testu.
5. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu i udostępnianiu testów oraz sprawdzaniu i udostępnianiu wyników uczniom.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone w formie videokonferencji (online) w ramach, której zastosowane zostaną następujące metody i formy pracy:
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych testów w aplikacji testportal.pl, wyników i statystyki testów.
– praca indywidualna słuchaczy: tworzenie i udostępnianie testu,
– dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Informacja o sposobie dołączenia do webinarium zostanie przekazana drogą mailową dzień przed terminem zajęć do osób zapisanych na szkolenie.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Opracowanie przykładowego testu.
Uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiTermin webinarium zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Matałowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikaanna.matalowska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli