Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS025
Nazwa formyOzdobna ekobiżuteria z papieru na każdą okazję
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani wykonywaniem okolicznościowych upominków z papieru na każdą okazję.
Cel/cele formyPoznanie sposobów, technik i materiałów plastycznych potrzebnych do wykonania okolicznościowych upominków.
Realizowane treści1. Wykonywanie upominków okolicznościowych – biżuterii z różnych materiałów oraz różnego rodzajów papieru w technice składania z zastosowaniem techniki jednego zgięcia.
2. Tworzenie papierowego naszyjnika, z użyciem kół, kwadratów lub figur nieforemnych.
3. Wykonywanie biżuterii z użyciem metody quillingu.
Sposób realizacjiWarsztaty są propozycją ciekawych, kreatywnych zajęć, wykorzystujących dostępny materiał plastyczny – papier.
Warsztat plastyczny poprzedzony krótką prezentacją, prowadzony w małych grupach ćwiczeniowych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiWarsztat "Ozdobna ekobiżuteria z papieru na każdą okazję" odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAleksandra Potocka-Kuc
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 122
Email kierownikaaleksandra.kuc@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli