Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS012
Nazwa formyGrywalizacja, czyli wykorzystanie gier i metod opierających się na mechanizmie gier w dydaktyce szkolnej w oparciu o narzędzia ICT
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do zainteresowanych nauczycieli wszystkich przedmiotów z wojewódzwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyDoskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK do projektowania gier.
Realizowane treści1. Wykorzystanie aplikacji THINGLINK do tworzenia interaktywnych grafik.
2. Wykorzystanie aplikacji LEARNING APPS do tworzenia krzyżówek, quizów i gier.
3. Tworzenie kodów QR.
4. Wykorzystanie aplikacji KAHOOT oraz aplikacji QUIZZIZ do tworzenia interaktywnych quizów.
5. Wykorzystanie aplikacji QUIZLET do tworzenia interaktywnych fiszek.
6. Wykorzystanie aplikacji MENTIMETER w celu uzyskania informacji zwrotnej.
Sposób realizacjiSzkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów i wymagana będzie aktywność uczestników.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiZajęcia przeprowadzone będą w pracowni komputerowej ŚCDN w Kielcach.
Termin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikTomasz Sokołowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 110
Email kierownikatomasz.sokolowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli