Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB032
Nazwa formyCanva – nowoczesne narzędzie do tworzenia plakatów i prezentacji
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów.
Cel/cele formyNabycie umiejętności projektowania plakatów i tworzenia prezentacji multimedialnych.
Realizowane treści1. Zasoby witryny "canva.com".
2. Prezentacja prac wykonanych w oparciu o witrynę "canva.com".
3. Analiza dostępnych poziomów kont, tworzenie konta.
4. Tworzenie własnego szablonu prezentacji. Różne sposoby zapisywania i publikowania prezentacji.
5. Tworzenie plakatu w oparciu o narzędzia witryny canva.com.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Szkolenie odbędzie się na platformie Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą mailową dzień przed szkoleniem do wszystkich osób zapisanych.
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikTomasz Sokołowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 110
Email kierownikatomasz.sokolowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli