Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 4


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS013
Nazwa formyProjekt: Zd@lny Nauczyciel – Zd@lny Fizyk
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki pracujący w szkołach posiadających dostęp do usługi Office 365 dla Edukacji oraz wszyscy nauczyciele fizyki zainteresowani efektywnym prowadzeniem nauczania zdalnego.
Cel/cele formyKompleksowe przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania oraz przeniesienia doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu do prowadzenia zajęć stacjonarnych.
Realizowane treściModuł 1. Wprowadzenie do metodyki zdalnego nauczania. Scenariusz zdalnej lekcji fizyki z wykorzystaniem e-zasobów. Ocenianie uczniów w czasie zdalnego nauczania.
Moduł 2. Wprowadzenie do pracy z uczniami w aplikacji Microsoft Teams.
Moduł 3. Jak przeprowadzić lekcję fizyki na żywo w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 4. Tworzenie testów i testowanie uczniów za pomocą aplikacji Microsoft Forms.
Moduł 5. Jak wykorzystać podczas zajęć stacjonarnych i zdalnej pracy z uczniami moduł Zadania dostępny w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 6. Jak wykorzystać podczas stacjonarnej i zdalnej pracy z uczniami Notes zajęć dostępny w aplikacji Microsoft Teams?
Moduł 7. Wykorzystanie wirtualnych tablic do projektowania zdalnego nauczania oraz w realizacji zajęć stacjonarnych.
Moduł 8. Wykorzystanie wirtualnych tablic współdzielonych z uczniami podczas lekcji fizyki prowadzonej online.
Moduł 9. Wykorzystanie aplikacji Flipgrid w pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami.
Moduł 10. Tworzenie interaktywnych e-zasobów uatrakcyjniających stacjonarne i zdalne lekcje fizyki.
Sposób realizacjiW ramach projektu Zd@lny Nauczyciel realizowane są 4 ścieżki przedmiotowe:
1. Zd@lny Matematyk.
2. Zd@lny Geograf.
3. Zd@lny Fizyk.
4. Zd@lny Chemik.
Szkolenia w ramach projektu prowadzone są w formie:
- stacjonarnej w pracowni komputerowej;
- webinarium;
- e-learningowej.
Szkolenie Zd@lny Fizyk obejmuje 48 godzin dydaktycznych:
- 28 godzin zajęć stacjonarnych;
- 12 godzin webinarium;
- 8 godzin zajęć e-learningowych.
Cała praca w projekcie zorganizowana jest w aplikacji Microsoft Teams usługi Office 365 dla Edukacji.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
- wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
- prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
- dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
- praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyWarunki otrzymania zaświadczenia:
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach online.
3. Opracowanie scenariusza zdalnej lekcji w formie dokumentu tekstowego lub prezentacji z wykorzystaniem e-zasobów dostępnych w sieci i udostępnienie go innym uczestnikom kursu poprzez umieszczenie materiału w odpowiednim notesie zajęć w usłudze Office 365.
4. Opracowanie zdalnej lekcji na dowolnej wirtualnej tablicy i udostępnienie jej innym uczestnikom kursu poprzez umieszczenie linku do opracowanego materiału w odpowiednim notesie zajęć w usłudze Office 365.
UwagiTerminy:
- Moduł 1 i 2: 03.10.2020 r. (sobota), godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 32.
- e-learning: wykonanie zadania nr 1 do 14.10.2020 r.
- Moduł 3: 15.10.2020 r. (czwartek), godz. 15.00–18.15, ŚCDN, sala 32.
- Moduł 4: 28.10.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.
- Moduły 5 i 6: 21.11.2020 r. (sobota), godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 32.
- Moduł 7: 26.11.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.
- e-learning: wykonanie zadania nr 2 do 12.12.2020 r.
- Moduł 8 i 9: 12.12.2020 r. (sobota), godz. 8.30–14.45, ŚCDN, sala 32.
- Moduł 10: 14.12.2020 r., webinarium – godzina do uzgodnienia.
Liczba godzin stacjonarnych28
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikMałgorzata Grzegorczyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 121
Email kierownikamalgorzata.grzegorczyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli