Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 19


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP012
Nazwa formyMetoda projektu w szkole podstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania kompetencji kluczowych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Proces nauczania – uczenia się
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani pracą metodą projektu.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w planowaniu i realizacji metody projektu edukacyjnego jako metody ukierunkowanej na podnoszenie efektywności nauczania.
Realizowane treści1. Charakterystyka metody projektu. Rola nauczyciela podczas pracy z uczniami metodą projektu w szkole podstawowej.
2. Umiejętności i kompetencje kształcone u uczniów podczas realizacji projektów.
3. Formy prezentacji efektów pracy metodą projektu. Wystąpienia publiczne. Ocena prezentacji.
4. Ewaluacja pracy metodą projektu. Samoocena pracy własnej.
Sposób realizacjiKurs prowadzony jest w formie:
- stacjonarnej (dwa spotkania po 6 godzin dydaktycznych w soboty);
- e-learningowej (4 godz. dydaktyczne na platformie).

Przewidywane terminy:
1. zajęcia stacjonarne w ŚCDN – 9 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 9.00–14.00.
2. zajęcia stacjonarne w ŚCDN – 16 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 9.00–14.00.
3. zajęcia e-learningowe na platformie – 11 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 15.30–18.30.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
- wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
- prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
- dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
- praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formy Warunki otrzymania zaświadczenia:
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych.
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach online – przesłanie prezentacji zrealizowanego przez uczniów dowolnego projektu.
Cena71 zł
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikMałgorzata Grzegorczyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 121
Email kierownikamalgorzata.grzegorczyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli