Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 19


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS044
Nazwa formyInformacja zwrotna na lekcjach fizyki
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki.
Cel/cele formyNabycie umiejętności tworzenia i przekazywania uczniowi informacji zwrotnej/komentarza edukacyjnego/oceny kształtującej.
Realizowane treści1. Istota i struktura informacji zwrotnej/oceny kształtującej/komentarza edukacyjnego.
2. Tworzenie kryteriów oceniania do przykładowego zadania.
3. Udzielanie informacji zwrotnej do przykładowego zadania z konkursu z fizyki.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się w siedzibie ŚCDN w Kielcach.
Planowany termin: 23 kwietnia 2021 r. (piątek), godz. 15.15–18.30.
Warunki ukończenia formy Aktywny udział w warsztatach.
Uwagi
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMałgorzata Grzegorczyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 121
Email kierownikamalgorzata.grzegorczyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli