Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 8


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE019
Nazwa formyModyfikacja programów nauczania
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Programy nauczania
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich przedmiotów rozpoczynający pracę zawodową oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani modyfikacją programu nauczania.
Cel/cele formyModyfikacja programów nauczania z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz nauczania zdalnego.
Realizowane treści1. Sposoby modyfikacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących.
2. Program nauczania a podstawa programowa.
3. Dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów w dobie nauczania zdalnego.
Sposób realizacjiZajęcia online zostaną zrealizowane w dwóch częściach:
Część I - Webinarium dotyczące sposobów modyfikacji programów nauczania. Termin: 01.09.2020 r. (wtorek), godz. 16.30–18.00.
Część II - Praca na platformie Moodle – zamieszczenie przez uczestnika przykładowej modyfikacji, informacja zwrotna od prowadzącej.
Termin: 10.09.2020 r. (czwartek), godz. 16.30–18.00
Warunki ukończenia formyUdział w kursie oraz przesłanie na platformę Moodle całego lub fragmentu zmodyfikowanego programu nauczania.
Uwagi
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikMałgorzata Grzegorczyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 121
Email kierownikamalgorzata.grzegorczyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli