Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 13


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS005-1
Nazwa formyRola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część I
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Rozwój zawodowy i osobisty dyrektora szkoły i placówki
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wspierania nauczycieli w zakresie efektywnej pracy na lekcji.
Realizowane treści1. Skuteczne planowanie lekcji – cele i kryteria.
2. Współpraca i rywalizacja oraz ich zasadność w procesie nauczania.
3. Przejmowanie przez uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się.
Sposób realizacjiPytanie o skuteczność nauczania i pracę nauczyciela na lekcji jest jednym z najczęściej stawianych przez dyrektorów szkół. W trakcie zajęć uczestnicy poznają kryteria dobrze zaplanowanej lekcji, dokonają refleksji nad skutecznością zadań edukacyjnych wymagających współpracy lub rywalizacji, wymienią doświadczenia na temat roli nauczyciela w tworzeniu warunków do przejmowania przez uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się. Treści seminarium opierają się na wybranych strategiach efektywnego nauczania i umożliwią aktualizację wiedzy na temat współczesnej skutecznej dydaktyki. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli dyrektorom szkół na wybranie obszarów do obserwacji lekcji ("Na co powinnam/powinienem zwrócić uwagę?"), odbycia rozmowy po obserwacji, udzielania wsparcia nauczycielom w celu doskonalenia efektywności pracy dydaktycznej szkoły.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiZajęcia prowadzone będą w siedzibie ŚCDN w dzień powszedni. Informacja o terminie szkolenia zostanie podana na stronie internetowej ŚCDN oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli