Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 14


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS005-2
Nazwa formyRola dyrektora szkoły we wspieraniu efektywnego nauczania w szkole. Część II
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Rozwój zawodowy i osobisty dyrektora szkoły i placówki
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wspierania nauczycieli w zakresie efektywnej pracy na lekcji.
Realizowane treści1. Rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się.
2. Po czym rozpoznam efektywną informację zwrotną?
3. Skuteczny dialog na lekcji.
Sposób realizacjiUczestnicy seminarium poznają rolę oraz sposób formułowania informacji zwrotnej przez nauczyciela tak, aby wspierała uczenie się uczniów. Prowadzący zaprezentują elementy skutecznego dialogu między nauczycielem a uczniami na lekcji oraz jego znaczenie w procesie uczenia się.
Treści seminarium opierają się na wybranych strategiach efektywnego nauczania i umożliwią aktualizację wiedzy na temat współczesnej skutecznej dydaktyki. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli dyrektorom szkół na wybranie obszarów do obserwacji lekcji ("Na co powinnam/ powinienem zwrócić uwagę?"), odbycia rozmowy po obserwacji, udzielania wsparcia nauczycielom w celu doskonalenia efektywności pracy dydaktycznej szkoły.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiZajęcia prowadzone będą w siedzibie ŚCDN w dzień powszedni. Informacja o terminie szkolenia zostanie podana na stronie internetowej ŚCDN oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli