Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP013
Nazwa formyUczenie się we współpracy – zadania do pracy w grupach
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta dla rad pedagogicznych
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele rady pedagogicznej w szkole.
Cel/cele formyUświadomienie roli współpracy w procesie uczenia się uczniów. Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie organizowania uczenia się uczniów we współpracy.
Realizowane treści1. Rywalizować czy współpracować?
2. Organizowanie na lekcjach pracy w parach i w grupach.
3. Ocena koleżeńska.
Sposób realizacjiZajęcia odwołują się do sytuacji na lekcjach w klasie. Uczestnicy analizują zadania sprzyjające współpracy uczniów, dyskutują nad rolą rywalizacji w motywowaniu uczniów.
Prowadzący omawia z uczestnikami szkolenia zadania, które umożliwiają uczenie się w grupie oraz takie, których należy unikać.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiKoszt szkolenia zostanie skalkulowany po otrzymaniu zgłoszenia ze szkoły.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli